diplomovaná zdravotná sestra / ošetrovateľka / Zdravotná sestra

Zdravotná sestra a Ošetrovateľka, Ošetrovateľ/Hainburg, Linz, Salzburg