Murár / Obkladači

Murári– živnostníci / Jena, Nemecko