Elektrikár

Elektrikári – živnostníci / Mníchov, Nemecko