Opatrovateľka / Zdravotná sestra / zdravotnícky asistent

Diplomovaná zdravotná sestra a Ošetrovateľka/ Viedeň